Te ilustracje powstały na potrzeby programu
Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dzieci Niczyje