Fundacja Wspomagania Wsi

Plakat i ulotka programu promującego partycypację obywatelską
na terenach wiejskich: „Nasza przestrzeń – nasza sprawa"