Fundacja Dzieci Niczyje

To broszura dotycząca interdyscyplinarnych
form pomocy krzywdzonym dzieciom.