Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia"

Mini-podręcznik o wystąpieniach publicznych