Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Projekt i skład podręcznika „Obywatele jako partnerzy"