Fundacja Dzieci Niczyje

Projekt graficzny i ilustracje do Raportu nt krzywdzenia dzieci
w Polsce