Fundacja Dzieci Niczyje

Identyfikacja wizualna 8. Konferencji
„Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw"