Fundacja Dzieci Niczyje

Dalsza odsłona kampanii 116111. Tym razem promująca
numer w polskich szkołach. W ramach tejże projektowałam
plakaty, scenariusze zajęć, zakładki.