Fundacja Ius Medicinae

Projekt strony programu promującego wychodzenie
z bezdomności „Najpierw mieszkanie?"