Fundacja Świętego Mikołaja

Strona projektu „Oddaj stary telefon Świętemu Mikołajowi".
Pieniądze pozyskane z tej kampanii
zasilają Fundusz stypendialny „Solidarni"